den 11 augusti

Fråga

2010/11:648 Karensdagar för egenföretagare

av Gunvor G Ericson (MP)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Det är viktigt att det är en så stor likabehandling som möjligt av företagare och anställda vid både sjukdom, arbetslöshet och föräldraledighet. Att företagare numera bara kan välja sju dagar som minsta karenstid vid sjukdom är ett steg bort från likabehandlingsprincipen. Det bör vara möjligt att välja en karensdag även som egenföretagare. Även egenföretagare måste kunna omfattas av ett bra skyddsnät, inklusive graviditetspenning.

Riksdagen tog i vintras beslut om ett utskottsinitiativ till regeringen om att ändra karensreglerna: ”Riksdagen tillkännager som sin mening att regeringen bör möjliggöra för egenföretagare att kunna välja en kortare karenstid än sju dagar.”

Samtidigt gick också Regeringskansliet ut med ett pressmeddelande där de skrev: ”För att ytterligare öka valfriheten för företagare initierar regeringen ett arbete i syfte att undersöka möjligheterna för egenföretagare att kunna välja färre karensdagar än sju dagar.”

Nu har det gått ett halvår sedan riksdagsbeslutet togs.

Min fråga till statsrådet är:

När avser statsrådet att lägga fram lagförslag som gör att egenföretagare kan välja färre karensdagar än sju?