den 7 juli

Fråga

2010/11:632 Säkerhetspolitiska läget kring Gotland

av Peter Hultqvist (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Folkpartiledaren och vice statsministern Jan Björklund har i en intervju i Expressen varnat för ett ryskt angrepp mot Gotland. Han har också föreslagit att en militärbrigad omfattande 5 000 man ska förläggas till ön. Detta är självfallet uppseendeväckande eftersom det är ett uttalande av landets vice statsminister. Det öppnar naturligtvis i nästa led för behovet av ett klarläggande av vilken säkerhetspolitisk analys uttalandet bottnar i och om detta i sin tur också är regeringens uppfattning om läget.

Min fråga till utrikesministern är:

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att klarlägga det säkerhetspolitiska läget kring Gotland?