den 30 juni

Fråga

2010/11:629 Tiggeri som grund för utvisning

av Roger Haddad (FP)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Nyligen kom Justitieombudsmannen med ett uttalande där man riktar stark kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län. Bakgrunden är de avvisningar av främst romer som skedde sommaren 2010. Polisen motiverar avvisningarna med att tiggeri inte är tillåtet och man har också delvis baserat sina antaganden och tolkningar på en proposition från 1954 om dagdriveri.

Den fria rörligheten är viktig att värna, så också vikten av att Sverige och andra länder i EU värnar de mänskliga rättigheterna och skyddet av minoriteter i Sverige och Europa. Vidare är det viktigt att man skiljer på personer som tigger eller agerar gatumusikanter och de personer eller organisationer som håller på med människohandel, trafficking, organiserad brottslighet etcetera. De som begår brott ska straffas. Men när det kommer till tiggeri eller verksamhet som gatumusik så är det inte ett brott mot svensk lagstiftning. Därför är det angeläget att eventuella oklarheter och otydligheter i lagstiftningen moderniseras och förtydligas. Svenska myndigheter som Migrationsverket eller polismyndigheterna ska kunna fatta tydliga beslut utifrån en lagstiftning som är tydlig. Uppenbarligen är inte det nuvarande regelverket det.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitieminister Beatrice Ask om hon avser att ta initiativ till att regeringen återkommer till riksdagen med förtydliganden kring frågan om tiggeri och verksamhet som exempelvis gatumusik.