den 30 juni

Fråga

2010/11:628 Urfolks rättigheter att bevara och utveckla kontakter

av Helén Pettersson i Umeå (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Den 17–19 juni hölls Indigenous Terra Madre, en stor konferens för ursprungsbefolkningar från hela världen, i Jokkmokk. Ca 200 personer deltog, från 30 olika länder, och en gemensam resolution antogs.

En delegation på åtta personer från Etiopien stoppades dock av den svenska ambassaden och gavs inte tillåtelse att resa till Sverige. Anledningen ska ha varit bland annat att de inte hade några medel och att avhoppanderisken för de åtta delegaterna därmed skulle vara stor, detta trots att arrangörerna hade garanterat resa, kost och logi.

Nu anklagas Sverige för att ha brutit mot artikel 36 i FN:s deklaration om urfolks rättigheter. I den står att urfolken, särskilt de som är delade av internationella gränser, har rätt att bevara och utveckla kontakter, förbindelser och samarbete, samt att staterna ska underlätta åtnjutandet av denna rätt.

Är det utrikesministerns ställningstagande att det kan vara rätt att hindra en delegation till en konferens i Sverige att få komma hit för att de har för lite medel och hur ser utrikesministern på frågan om Sverige har brutit mot artikel 36 i FN:s deklaration om urfolks rättigheter?