den 23 juni

Fråga

2010/11:617 Byggnation av småhus

av Helene Petersson i Stockaryd (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Återigen går en varselvåg genom trähustillverkningen. Efterfrågan och behovet av småhus och övriga andra nya bostäder är stor. Ändå har på kort tid 500 personer varslats från sina jobb inom sektorn. Orsaken uppges vara det krav på kontantinsats som bankerna kräver och de krav som ställs för att få låna som baseras på marknadsvärdet på den ort där byggnaden ska uppföras och inte vad det kostar att bygga. Byggnaden kostar mycket mer att bygga än marknadsvärdet av det färdiga huset när det byggs på mindre orter, och lån kan bara beviljas för den summan som marknadsvärdet betingar.

Detta moment 22 gör att många som skulle vilja inte har möjlighet att bygga sitt eget hem och kanske lämna en lägenhet som någon annan kan få tillgång till. Det gör också att arbetslösheten återigen ökar inom en bransch där det borde vara stor efterfrågan på arbetskraft.

Så min fråga till närings- och energiministern är:

Vad avser närings- och energiministern att göra för att produktionen återigen ska ta fart inom småhusindustrin?