den 21 juni

Fråga

2010/11:614 Erkännande av Palestina

av Peter Hultqvist (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Det palestinska ledarskapet driver nu frågan om ett FN-beslut om erkännande av Palestina som stat. Ett sådant erkännande skulle grunda sig på tidigare FN-resolutioner och bygga på 1967 års gränser. Initiativet i FN är beräknat till september i år.

Min fråga till utrikesministern är:

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att Sverige ska stödja en FN- resolution om erkännande av staten Palestina?