den 12 november

Fråga

2010/11:61 Privata jobbcoacher och kontrollfunktionen i arbetslöshetsförsäkringen

av Josefin Brink (V)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen, AF, i uppdrag att upphandla tjänster av privata jobbcoacher. AF ansvarar för kontrollfunktionen för de arbetssökande som under coachningsperioden får ersättning från arbetslös­hetsförsäkringen. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har vid granskningar av hur kontrollfunktionen fungerat för de arbetssökande som får stöd av privata coacher funnit allvarliga brister som rör dokumentation, insyn, sekretess, jäv och tillsyn. Dessutom hade viss myndighetsutövning, i strid med lagen, överlåtits på de privata coacherna.

I den senaste granskningen visar IAF att många privata coacher saknar nödvändiga kunskaper om regelverket i arbetslöshetsförsäkringen och att vissa väljer att bortse från det. Avvikelserapporterna från privata coacher är också färre än de borde vara och de lämnas ofta in med stor fördröjning. IAF konstaterar att ”risken är att Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i arbetslöshetsförsäkringen inte uppfylls under den period en arbetssökande får stöd hos en kompletterande aktör och jobbcoach”.

Det är allvarlig kritik. En rättssäker tillämpning måste garanteras alla arbetssökande. Det förutsätter att alla som har ansvar för att hantera information som rör enskildas rätt till arbetslöshetsersättning känner till och följer regelverket. Det borde vara en självklarhet att privata coacher som inte kan garantera rättssäkerhet för de sökande inte ska få uppdrag från AF.

Jag vill därför fråga arbetsmarknadsminister Hillevi Engström:

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att garantera likabehandling av arbetssökande vad gäller kontrollfunktionen i arbetslöshetsförsäkringen?