den 21 juni

Fråga

2010/11:609 EU:s politik angående Marockos ockupation av Västsahara

av Jonas Sjöstedt (V)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

I den spanska dagstidningen Canarias 7 har EU:s representant i utrikesfrågor, Ashton, uttalat sig om Marockos ockupation av Västsahara. Uttalandena från Ashton kan inte tolkas på något annat vis än som att EU godtar Marockos ockupation av Västsahara och ger ockupationsmakten rätt att bestämma över Västsaharas naturresurser. Detta olyckliga uttalande skadar fredsprocessen där Västsaharas folk ska få bestämma sin egen framtid, det är i strid med folkrätten och uppmuntrar en ockupationsmakt.

Min fråga till utrikesministern är:

Vad avser utrikesministern att göra för att EU offentligt ska korrigera detta uttalande om Marockos ockupation av Västsahara?