den 21 juni

Fråga

2010/11:608 Åtgärder mot viss skatteplanering

av Jonas Sjöstedt (V)

till finansminister Anders Borg (M)

Arlandabanan drivs av en privat ägare. Bolaget subventioneras i praktiken av skattebetalarna genom att Riksgälden betalar räntan på ett lån som togs när banan byggdes. Samtidigt ägnar sig det riskkapitalbolag som driver banan åt avancerad skatteplanering och företaget har de senaste åren inte betalat någon skatt i Sverige trots att det gör betydande vinster. Staten har en möjlighet, via en option, att ta över driften av Arlandabanan.

Jag vill fråga finansminister Anders Borg:

På vilket vis avser finansministern att se över eller föreslå skärpningar av gällande lagar och regler för att i framtiden undvika att privata bolag på detta vis gör vinster på skattebetalarnas bekostnad?