den 21 juni

Fråga

2010/11:603 Skattediskriminering av hyresrätter

av Amineh Kakabaveh (V)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

”Så under onsdagen tågade Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman, Fastighetsägarnas vd Reinhold Lennebo och Sabos vd Kurt Eliasson med en gemensam förslagsportfölj in till Anders Borg.

– Vi hade ett positivt möte. Finansministern har lovat att studera både våra beräkningar och våra förslag, säger Kurt Eliasson. Han är särskilt nöjd med att Anders Borg tillstod att det finns obalanser mellan upplåtelseformerna.” Detta är hämtat ur Bofast från den 4 mars 2010.

De tre organisationerna har gjort en beräkning om hur mycket hyresrätten diskrimineras med. ”Om ROT-avdraget tas med i kalkylen blir skatteutfallet 22 490 kronor högre för hyresrätten än för småhuset och 23 600 kronor högre för hyresrätten än för bostadsrättsinnehavaren vid ett lånebelopp om 1,8 mkr och en långsiktigt realistisk räntenivå på 4,0 procent.”

Enligt Vänsterpartiet har bostaden en speciell betydelse, olika upplåtelseformer bör jämföras med varandra och inte med vilken näringsverksamhet som helst. I en familjs liv har den egna hyresrätten en viktigare betydelse än inköp av till exempel ett par fingervantar. Ändå tycker vissa att boende i hyresrätt ska jämföras med försäljning av fingervantar och inte med boende i villor och bostadsrätter.

Den 26 november 2010 sade Stefan Attefall att ”det arbetet ska påbörjas i Regeringskansliet just för att analysera hur vi kan stärka hyresrätten. Vi ser nämligen att den i nyproduktionsstadiet har mycket sämre konkurrenskraft än andra boendeformer.” Alltsedan 2010 har regeringen utlovat att utreda obalanserna skattemässigt mellan olika upplåtelseformer i boendet utifrån det faktum att hyresrätten är diskriminerad.

Avser statsrådet att inom kort tillsätta utlovad utredning?