den 21 juni

Fråga

2010/11:602 Våld i utsatta områden

av Esabelle Dingizian (MP)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Rapporterna om skottlossningar och skjutna personer duggar numera tätt i Sverige. Det gäller också i Stockholmsområdet och inte minst har de norra delarna av Botkyrka drabbats hårt. I januari i år kom två maskerade män in på fritidsgården i Fittja och började skjuta. De avlossade sammanlagt nio skott. Senast på lördagen sköts en man till döds i ett trapphus i Fittja.

Vissa åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med dessa allvarliga problem. Förra året fick Södertörnspolisen i uppdrag att starta att projekt för att öka tryggheten och motverka brottsligheten i Alby och Fittja. På så vis föddes projektet Alfi, som är en förkortning av områdesnamnen Alby och Fittja. Projektet är ett samarbete mellan polisen och Botkyrka kommun och innebär bland annat att polisen ökar sin närvaro i området och placerar fler poliser på poliskontoret i Fittja. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten för de boende och andra verksamma i Alby och Fittja.

Trots detta visar de senaste händelserna i Fittja att insatserna är otillräckliga. Skjutningarna skapar oro och otrygghet för hela områdets befolkning och stora insatser behövs för att dels skapa ett lugn bland invånarna och dels förebygga det alltmer besinningslösa våldet.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga justitieminister Beatrice Ask:

Avser justitieministern att ta initiativ till ytterligare åtgärder i syfte att minska våldets utbredning som möjliggör ökad trygghet i de utsatta områdena?