den 21 juni

Fråga

2010/11:601 Regeringens prioriteringar i EU

av Maria Ferm (MP)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

Den 1 januari 2010 igångsatte regeringen en licensjakt på varg. 27 vargar skulle skjutas av 12 000 licenserade jägare. Stark kritik har riktats mot Sverige från EU för att Sverige bedriver jakt på denna akut hotade art i strid med EU-direktiv. EU-kommissionen har försökt att få Sverige att avbryta vargjakten, men Sveriges regering stretar emot. Kommissionen har under över ett års tid riktat skarp kritik mot Sverige och kommer eventuellt att väcka talan mot Sverige. Regeringen stretar fortfarande emot och tycker att det är rimligt att bryta mot EU-direktiv för att få skjuta varg. Enligt Svenska Dagbladet den 19 juni 2011 sade Maud Olofsson, C, följande i Ekots lördagsintervju: ”Vi är beredda att försvara oss. Det är inte EU som ska besluta det här, utan det ska Sverige göra.”

Samtidigt som regeringen tar strid för att få skjuta varg är de förvånansvärt passiva när det gäller införandet av datalagringsdirektivet. I en interpellationsdebatt den 13 maj 2011 om regeringens agerande i EU vad gäller just datalagringsdirektivet frågade jag justitieminister Beatrice Ask, M, om Sverige skulle agera för att riva upp eller omförhandla direktivet i EU. Ask svarade att vi är skyldiga att implementera direktivet och sade i debatten att ”vi har nått balansen och förenligheten med grundläggande värden på ett bra sätt”.

Agerandet som beskrivs ovan kan tolkas som att Sveriges regering anser det vara viktigare att jaga varg än att värna den personliga integriteten mot EU:s inskränkningar.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsministern hur han avser att klargöra hur Sveriges regerings prioriteringar ser ut gällande vad som är värt att ta strid för i EU.