den 20 juni

Fråga

2010/11:597 Ny anstalt i södra Sverige

av Christer Adelsbo (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Södra Sverige har behov av en ny modern anstalt som ska ersätta ålderstigna anstalter som Kirsebergsfängelset i Malmö och centralfängelset i Kristianstad. Den nyaste av dessa är byggd för snart hundra år sedan. Kriminalvården har därför planerat att ersätta dessa fängelser med en toppmodern anstalt i Wä-Kristianstad. Men bygget kräver resurstillskott och beslut från regeringen. Jag skulle därför vilja fråga ministern:

Avser justitieministern att ta initiativ till att beslut fattas om att bygga en ny anstalt i Wä-Kristianstad och när i så fall kommer ett sådant beslut?