den 20 juni

Fråga

2010/11:595 Samarbetsstrategin med Uganda

av Hannah Bergstedt (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Nyligen har diskussionen i Uganda om att införa en av världens hårdaste lagstiftningar mot homosexualitet åter varit på agendan. Lagförslaget som bland annat innehåller dödsstraff i straffskalan, krav på angiveri av homosexualitet och en kriminalisering av att stödja homosexualitet, presenterades för första gången 2009, men på grund av starka internationella påtryckningar fattades inget beslut om lagförslaget 2009.

Hbt-personer förföljs av myndigheter, polis och religiösa grupper. Tidigare i år mördades David Kato, en av Ugandas hbt-aktivister, och vissa samkönade sexuella handlingar är redan kriminaliserade i Uganda. Carl Bildt har tidigare uttalat att Sverige förväntar sig att Uganda efterlever sina folkrättsliga åtaganden rörande mänskliga rättigheter och har påtalat att man arbetar med frågan i en samarbetsstrategi med Uganda som gäller fram till 2013 där det ingår att verka för hbt-personers mänskliga rättigheter.

Nu verkar det som att det trots detta åter förs diskussioner kring lagstiftning som ytterligare förvärrar hbt-personers situation i Uganda och som strider mot de mänskliga rättigheterna.

Vad har hänt med den nämnda samarbetsstrategin, och hur avser utrikesministern att arbeta långsiktigt för att påverka utvecklingen i denna fråga?