den 17 juni

Fråga

2010/11:593 Egen el

av Jens Holm (V)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Ett av de bästa sätten för att ställa om Sverige till ett hållbart samhälle borde vara att ta vara på medborgarnas engagemang. Och engagemang finns. I exempelvis frågan om att producera sin egen el och sedan kunna tanka ut det på nätet finns det tusentals hushåll, småföretagare och föreningar som skulle vilja engagera sig. Genom att exempelvis undanta dem från kravet på obligatorisk timmätning och att de sedan ska kunna kvitta sin elproduktion månads- eller kvartalsvis skulle detta kunna lösas.

Vi rödgröna föreslog just detta, men det röstades nyligen ned i riksdagen av de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna. I brist på handling från regeringen i frågan om nettodebitering och egen el har energibolag/nätbolag på eget initiativ infört egna modeller. Det gäller exempelvis Elinorr, Dinel i Göteborg, Öresundskraft i Helsingborg och Fortum.

Dess värre erbjuder inte statligt ägda Vattenfall detta.

Jag vill fråga närings- och energiministern:

Avser närings- och energiministern att ta något initiativ för att säkerställa att också Vattenfall underlättar produktionen av småskalig förnybar el genom att införa nettodebitering?