den 17 juni

Fråga

2010/11:592 Omfattningen av bidragsbrott

av Tomas Eneroth (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Riksrevisionen har nyligen överlämnat sin granskning av regeringens och myndigheternas arbete med den så kallade bidragsbrottslagen. Där konstateras att ”regeringens styrning baseras på en föreställning om att bidragsbrottens omfattning är större än vad den i själv verket är”. Riksrevisionen konstaterar att detta kan leda till felaktiga prioriteringar inom myndigheter och därmed en ineffektiv hantering av statliga medel. Min fråga till statsrådet är därför:

Avser statsrådet att ta initiativ till att korrigera regeringens bedömning av omfattningen av bidragsbrott?