den 14 juni

Fråga

2010/11:585 GMO-potatis och försiktighetsprincipen

av Tina Ehn (MP)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Regeringen skriver på sin hemsida att ”Sverige godkänner bara GMO som är lika säkra som sina konventionella motsvarigheter”. Trots det har Sverige accepterat kommersiell odling av den osäkra och omtvistade GMO-potatisen amflora. Potatisen har en antibiotikaresistent gen och det kan inte uteslutas att resistensen mot antibiotika kan överföras från den genetiskt modifierade potatiscellen till bakterier, vilket minskar berörda antibiotikas effektivitet. Antibiotika som enligt Världshälsoorganisationen är av avgörande betydelse.

Regeringen var enligt egen utsaga själv väldigt aktiv i ministerrådets beslut att 2008 ge i uppdrag till EU-kommissionen att förbättra riskbedömningarna, bland annat genom att i större grad inkludera en bedömning av de långsiktiga miljökonsekvenserna. Trots att kommissionen inte hade fullgjort uppdraget och förbättrat riskbedömningarna godkändes amflorapotatisen för kommersiell odling 2010.

Det vetenskapliga underlaget till riskbedömningen är också bristfälligt. Det har lett till att flera EU-länder har förbjudit odlingen av GMO-potatisen. Ungern har med stöd av Frankrike och Polen även tagit EU-kommissionen till domstol på grund av godkännandet av amflorapotatisen.

Flera länder har tillämpat försiktighetsprincipen och förbjudit utsättande av GMO-potatisen. Vilken dag som helst kan den genmodifierade potatisen komma att sättas ut i Sverige, bland annat i Norrbotten.

Mot den bakgrunden vill jag fråga miljöministern vad han avser att göra för att det skydd för människor och miljö för riskerna med GMO, som Sverige arbetar för i EU, också ska få genomslag i praktiken i Sverige.