den 10 juni

Fråga

2010/11:581 Freedom Flotilla II

av Torbjörn Björlund (V)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Den 31 maj 2010 attackerades sex fartyg av israelisk militär utanför Gazas kust. Ombord på konvojen, den så kallade Freedom Flotillas, fanns 750 civila och ton av humanitärt bistånd. Resultatet av den israeliska militärens oprovocerade våld var nio döda och åtskilligt fler skadade.

I juni i år avser Freedom Flotilla II att ge sig av mot Gaza. Med på färden finns bland annat Ship to Gaza – det nordiska fartyget som delvis kommer att vara bemannat av flertalet svenska demokratikämpar. Ship to Gaza är en ideell och fredlig solidaritetshandling från människa till människa, vilken utgår från att det råder en politiskt skapad humanitär nödsituation i Gaza.

I israeliska medier har nu israeliska officerare låtit meddela att militären som bäst förbereder sig för att stoppa demokratikämparna ombord på Freedom Flotilla II.

Jag vill med anledning av detta fråga utrikesministern Carl Bildt följande:

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att garantera säkerheten för demokratikämparna ombord på Freedom Flotilla II, så att de tragiska händelserna från den 31 maj 2010 inte upprepar sig?