den 10 juni

Fråga

2010/11:580 Anmälan om arbetsplatsolyckor på utländska företag

av Raimo Pärssinen (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Arbetsmiljöverkets preliminära sammanställning av arbetslivet 2010 visar att dödsolyckorna ökar igen. 58 personer dog på jobbet, eller i sviterna av skador som skedde där. Jämfört med året innan är det nio fler, men 2009 var ett år med ganska få arbetsrelaterade dödsfall.

Gästarbetare råkar oftare ut för olyckor och har sämre säkerhet på sina arbetsplatser, det är fackförbunden överens om. En rapport från LO bekräftar bilden. Man har undersökt arbetsförhållandena på tre stora statliga infrastrukturprojekt; Citytunneln i Malmö, Norra Länken och Citybanan i Stockholm. 45 procent av arbetskraften på de tre byggena är utländsk och rapporten visar att olyckorna är fler än normalt. Men ingen vet exakt hur olycksfrekvensen ser ut bland utländska arbetare i Sverige. Förra året skedde åtta dödsolyckor i dessa företag, vilket motsvarar 16,3 procent av det totala antalet arbetsplatsolyckor med dödlig utgång i Sverige.

Utländska företag utan så kallat fast driftsställe i Sverige anmäler inte arbetsplatsolyckor här i landet, det ska i stället göras i företagens hemländer. Men här finns ett stort mörkertal. Ingen samlad statistik finns i Sverige.

Jag vill därför fråga:

Är arbetsmarknadsministern beredd att ta initiativ så att också utländska företag som utstationerar arbetskraft blir skyldiga att anmäla arbetsplatsolyckor till Arbetsmiljöverket eller annan myndighet i Sverige?