den 9 juni

Fråga

2010/11:578 Valobservatörer till Guatemala

av Amineh Kakabaveh (V)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

År 1996 medverkade bland annat den svenska regeringen till att ett fredsavtal undertecknades av de stridande parterna i Guatemala. Avtalet avslutade ett 36 år långt krig.

En fredsplan inleddes där gerillan och militären gick med på att delta i en sanningskommission. Undersökningarna visade att 90 procent av de krigsbrott som begåtts i Guatemala hade utförts av militären. Sedan dess har politiska val genomförts men några genomgripande strukturella förändringar i samhället har inte skett. Exempelvis exploateras mayafolkets mark fortfarande av stora multinationella företag från USA och EU.

I höst stundar nya val i Guatemala. Läget inför dessa är inte det bästa. Den organiserade brottsligheten är omfattande och Guatemala är transitland för narkotikahandeln från Colombia till Mexiko och USA. Antalet mord är 17 stycken per dag. År 2010 mördades 6 000 personer varav 700 var kvinnor. Polismakten är korrumperad och fungerar dåligt. Antalet privata säkerhetsvakter anställda vid företag och institutioner är talrika. Man måste registrera sig för att få rösta och registreringen är låg, särskilt bland indianbefolkningen. Röstköp är vanligt.

Sverige har gett bistånd till Guatemalas valmyndighet. Om vårt bistånd inte ska vara meningslöst måste det följas upp av noggrann internationell valövervakning. I detta avseende har Sverige i sin roll av att ha varit delaktig i fredsprocessen 1996 ett särskilt ansvar. Jag vill sålunda fråga utrikesministern:

Avser utrikesministern att verka för att EU sänder valobservatörer till Guatemala inför höstens val?