den 8 juni

Fråga

2010/11:574 Åtgärder mot brister i producentansvaret

av Jennie Nilsson (S)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Det behövs en översyn av producentansvaret för förpackningar och tidningar, i syfte att underlätta för medborgarna att göra rätt, att höja återvinningsmålen och att tydliggöra ansvars- och rollfördelningen på området, inte minst mellan kommunerna och producenterna. Enligt beräkningar bärs 60–80 procent av den samlade kostnaden för återvinningen av andra än producenterna, främst av kommunerna och bostadsmarknadens aktörer.

Medborgarna upplever att antalet insamlingsbehållare är för få, töms för sällan och är skräpiga. Ilskan vänds mot kommunerna, i tron att de är ansvarig för insamlingen. Kommunerna har tvingats bygga upp egna, parallella system för insamling. En annan effekt är att mycket av det som borde samlats in och återvunnits i stället hamnat i de vanliga hushållssoporna. Det är inte ovanligt att 30–40 procent av soppåsen utgörs av förpackningar och tidningar, vilket gör att kostnader som egentligen ska tas av producenterna vältras över på medborgarna i form av högre soptaxor. Producentansvaret skulle styra mot minskade mängder förpackningar. Detta har inte skett, tvärtom. Mellan 1994 och 2006 ökade förpackningsmängderna med 75 procent. Återvinningsmålen har slutat att verka styrande mot ökad återvinning eftersom det sedan målen infördes inte har höjts. Målen fungerar i stället som riktvärden som materialbolagen inte vill överskrida: De fungerar dämpande för hur mycket bolagen vill samla in, för att inte ta på sig onödiga kostnader.

Genom vilka åtgärder avser miljöministern att se till att producentansvaret förbättras och återvinningsmålen åter blir styrande?