FRÅGA TILL STATSRÅD

2011-06-01

Till socialminister Göran Hägglund (KD)

Försörjning av läkemedel till sjukvårdsinrättningar

Försörjning av läkemedel till sjukvårdsinrättningar omreglerades under 2008 och trädde i kraft 2009.

I Västra Götalandsregionen har en upphandling genomförts, där APL fick tilldelningsbeslutet.

Apoteket Farmaci begär nu hos Förvaltningsrätten att Västra Götalandsregionens beslut ska överprövas.

Upphandlingen gäller tillverkning av extempore läkemedel omfattar patientspecifika doser av viktiga läkemedel till svårt sjuka patienter, till exempel cytostatika och smärtstillande läkemedel till cancerpatienter, total intravenös näringsförsörjning till svårt sjuka barn och specialläkemedel till patienter med ovanliga sjukdomar. Inom Västra Götalandsregionen är det ca 500 patienter som varje dag får extempore läkemedel.

Min fråga är: Hur avser socialministern säkerställa att patienter inte blir utan läkemedel om överprövningar av upphandlingar drar ut på tiden så att avtalen med tidigare leverantör löper ut.

………………………………………

Phia Andersson (S)

Överlämnas enligt uppdrag

ID: Fel! Okänt namn på