FRÅGA TILL STATSRÅD

2011-06-03

Till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Kunskap om barnsexhandel inom utlandsstyrkorna

Den kommersiella handeln o sexuella exploateringen av barn är mycket stor runt om i världen.

Tyvärr vet vi att efterfrågan är stor, marknaden är lukrativ, profitörerna har många ansikten och kommersen pågår i både liten och stor skala.

Miljontals barn är offer runt om i världen och även om det juridiska ramverket finns på plats i många länder så är det långt kvar innan FN´s barnkonvention har fått fullt genomslag.

Vi vet att i länder där det förekommer krig eller andra oroligheter och där också fattigdomen breder ut sig mer än på andra ställen är barnen mer utsatta.

Det första steget till förändring är ökad kunskap

Så min fråga till försvarsministern är:

Vilken utbildning och kunskap avser försvarsministern att de svenska utlandsstyrkorna ska ha inom detta område innan de reser ut på sina missioner för att kunna stå upp och försvara barns rätt och motverka barnsexhandel på de platser där de verkar?

………………………………………

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Överlämnas enligt uppdrag

Per Persson

ID: Fel! Okänt namn på