den 1 juni

Fråga

2010/11:570 Länsstyrelsernas bilinköp

av Agneta Gille (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Med anledning av att jag sitter i Insynsrådet i Uppsala län önskar jag få svar på en aktuell fråga för Uppsala län.

Länsstyrelsen i Uppsala brottas med svåra ekonomiska problem med neddragningar som följd.

Personalen är orolig för att pengarna inte räcker till verksamheten, och vissa är oroliga för att inte ens få behålla sitt arbete.

I den svåra situationen har landshövding Peter Egardt inköpt en Mercedesbil till länsstyrelsen för dryga 800 000 kronor. Jag har haft uppfattningen att det finns en policy inom regeringskansliet att ”där det är möjligt inköpa Saab- eller Volvobilar” samt att hålla nere kostnaderna för detta ändamål.

Med anledning av det anförda, avser statsrådet att vidta några åtgärder när det gäller policyn för länsstyrelsernas bilinköp?