den 11 november

Fråga

2010/11:57 Utredning om värdmödraskap

av Gunvor G Ericson (MP)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

I dag finns det i Sverige både heterosexuella och homosexuella par som reser utomlands för att bli föräldrar genom värdmödraskap. Det händer även i Sverige att kvinnor ställer upp och hjälper andra att bli föräldrar, även om det då inte går att få hjälp av sjukvården. Men än så länge finns ingen lagreglering för kvinnor vars livmoder är skadad som vill bli mödrar. I princip finns inte heller något juridiskt skyddsnät för de barn som kommer till efter att ha burits av en annan kvinna.

Samhället förändras och även människors levnadsförhållanden. Fler och fler diskuterar nu möjligheten till icke kommersiellt värdmödraskap även i Sverige. Detta innebär att värdmamman endast får ersättning för kostnader och inkomstbortfall. För att belysa frågan ur olika aspekter, inte minst för de barn som redan finns i Sverige som kommit till genom värdmödrar, bör en utredning tillsättas.

Avser socialministern att ta initiativ till att en utredning för att utreda värdmödraskap tillsätts?