den 1 juni

Fråga

2010/11:566 Villkoren för lönebidrag

av Ylva Johansson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Enligt TT har Arbetsförmedlingen nyligen framfört önskemål om att vid lönebidragsanställningar slopa kravet om att lön och anställningsförmåner ska följas av eller vara likvärdiga med kollektivavtal i branschen. Orsaken är att det, enligt Arbetsförmedlingen, har blivit svårare för funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga att få en lönebidragsanställning eftersom inte alla företag tecknar kollektivavtal. Arbetsförmedlingen ska nu inleda en dialog med regeringen om att ändra kraven.

Om reglerna ändras kan arbetsgivaren ensidigt bestämma villkoren. Exempelvis kommer inte kravet på avtalsförsäkringar att gälla. De som hänvisas till arbetsplatser utan kollektivavtal kommer att gå miste om sin avtalspension på 4,3 procent av lönesumman om de tillhör SAF-LO-avtalet. Lönebidrag kommer att beviljas utan krav på sjysta villkor. En utsatt grupp blir än mer utsatt.

Jag vill ställa följande fråga:

Är arbetsmarknadsministern beredd att försämra villkoren för lönebidragsanställda genom att ändra kraven i enlighet med Arbetsförmedlingens önskemål?