den 27 maj

Fråga

2010/11:560 Styrelsekörkort i staten

av Ulla Andersson (V)

till statsrådet Peter Norman (M)

Regeringen har föreslagit Björn Savén till vice ordförande i Vattenfall. Efter att olika medier uppmärksammat hans skatteaffärer har Savén dragit tillbaka sin kandidatur. Björn Savén har som ordförande i riskkapitalbolaget IK Investment partners byggt en stor del av sin förmögenhet på avancerad skatteplanering.

Vänsterpartiet menar att det är helt orimligt att personer som inte har för avsikt att betala skatt och på olika sätt placerar pengar i skatteparadis ska företräda medborgarna i deras företag.

Vänsterpartiet anser att det borde införas ett så kallat styrelsekörkort för styrelseledamöter i statliga bolag. Ett styrelsekörkort är ett slags certifikat som visar att personen i fråga dels har de rätta kunskaperna, dels att personen inte ägnat sig åt tvivelaktiga affärer av olika slag, till  exempel avancerad skatteflykt.

Mot bakgrund av detta är min fråga till statsrådet Norman följande:

Avser statsrådet att verka för att det införs styrelsekörkort i staten?