den 11 november

Fråga

2010/11:56 Israels byggplaner i det ockuperade östra Jerusalem

av Bodil Ceballos (MP)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Ett av de stora hindren för fortsatta fredssamtal mellan staten Israel och PLO, det palestinska folkets företrädare, anses av de allra flesta vara den israeliska bosättarpolitiken på ockuperat område. Det har under hösten talats om återupptagna samtal, men de känns alltmer avlägsna då Israel ständigt rapporterar om planer för nya bostäder i det ockuperade Jerusalem. Den 15 oktober presenterade Israel att man har planer på att bygga 240 bostäder i östra Jerusalem. Den 8 november tillkännagav Israel att man tänker bygga 1 300 nya bostäder i det ockuperade östra Jerusalem. FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon uttryckte oro över ”den återupptagna bosättaraktiviteten”. USA:s utrikesminister Hillary Clinton har sagt sig vara ”mycket besviken” efter tillkännagivandet om de nya byggplanerna.

Hur mycket mer indignation klarar världssamfundet av innan man beslutar sig för att agera mot Israels övertagande av palestinska områden? EU har en del möjligheter att utöva ekonomiska påtryckningar för att staten Israel ska leva upp till FN:s resolutioner tills vi ser en förbättring av situationen för de mänskliga rättigheterna på de av Israel ockuperade områdena. Exempelvis borde det vara möjligt att suspendera alla samtal mellan EU och staten Israel om en uppgradering av relationerna inom ramen för unionens grannskapsavtal, European Neighbourhood Policy (ENP). Med denna bakgrund vill jag ställa följande fråga:

Avser utrikesministern att ta initiativ till att agera ytterligare gentemot Israels planer på att bygga tusentals nya bostäder i det ockuperade östra Jerusalem?