den 27 maj

Fråga

2010/11:558 Utredning av den illegala alkoholens omfattning och effekter

av Per Åsling (C)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Under senare tid har det fokuserats på den illegala alkoholinförseln och dess omfattning. Bakom står talrika rapporteringar bland annat i medierna om tullens och polisens beslag. I medierna har också funnits redogörelser för utländska priser på alkoholvaror i jämförelse med Systembolagets priser. Gränshandeln ökar för varje år och tyvärr verkar det vanligt med organiserade resor, i första hand till Tyskland.

Av Tullmyndighetens beslagsstatistik framgår att beslagen av illegal alkohol för 2010 ökade med över 60 procent jämfört med året innan. Också Polismyndigheten hävdar att alkoholsmugglingen är etablerad och mycket lönsam och att det finns ett antal nätverk som för in stora volymer i landet.

Samtidigt hävdar Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet att spritsmugglingen inte är något större problem, att den rent av minskar och att även resandeinförseln av alkoholvaror minskat under senare år.

Hur ska vi som folkvalda förhålla oss till dessa motstridiga uppgifter? Vem ska vi lyssna till? Det måste anses som problematiskt att det förekommer olika uppgifter. Risken finns att politiska beslut fattas på bristfälliga eller felaktiga grunder. 

Min fråga:

Avser justitieministern att verka för att tillsätta en utredning för att få klarhet i frågan om den illegala alkoholinförselns omfattning och dess effekter på svensk alkoholkonsumtion?