den 26 maj

Fråga

2010/11:553 Villkor för lönebidragsanställningar

av Josefin Brink (V)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Enligt uppgifter till TT försöker Arbetsförmedlingen förmå regeringen att sänka kraven på företag som anställer personer med lönebidrag. Enligt myndigheten utgör kravet på kollektivavtalsenliga villkor och avtalsförsäkringar ett hinder för att hitta arbetsplatser för personer som är berättigade till lönebidrag.

Påståendet är märkligt med tanke på att samtliga arbetsgivare i offentlig sektor, samt ca 85 procent av de privata arbetsgivarna omfattas av kollektivavtal. Det kan knappast vara de återstående 15 procenten som inte tecknat avtal och försäkringar för sina anställda som är nyckeln till fler lönebidragsanställningar.

Man kan också fråga sig vari det rimliga ligger att staten genom lönebidraget ska subventionera arbetsgivare som ställer sig utanför den svenska modellen med kollektivavtal, och vars löner och arbetsvillkor därmed inte kan garanteras hålla skälig nivå. Personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga ska naturligtvis ha samma rätt som alla andra att arbeta under trygga och reglerade villkor.

Min fråga till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström är:

Avser arbetsmarknadsministern att ta initiativ till att ändra kraven för lönebidragsanställningar i enlighet med Arbetsförmedlingens önskemål?