den 20 maj

Fråga

2010/11:541 Tillsättande av en sanningskommission

av Lena Olsson (V)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

Det har på senare tid förekommit omfattande rapportering i medierna om att kungen och hans närmaste vänner haft kontakter i grovt kriminella kretsar. Om detta skulle vara sant finns det stora risker att kungen skulle kunna bli föremål för utpressning. Då kungen är ordförande i Utrikesnämnden skulle det i så fall kunna vara ett hot mot rikets säkerhet. Mot den bakgrunden vore det lämpligt att kungen tog en timeout i Utrikesnämnden och att en sanningskommission tillsattes för att utreda vad som är sant.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga om statministern är beredd att tillsätta en sanningskommission.