den 10 november

Fråga

2010/11:54 Boendeinformation till nyanlända invandrare

av Shadiye Heydari (S)

till statsrådet Tobias Billström (M)

När man som flykting kommer till ett nytt land är det naturligt att vilja bo hos släkt, vänner eller andra landsmän. Valet innebär dock inte sällan att den nyanlände får svårare att komma in i samhället. Att invandrarbarn ska lära sig svenska i klasser där kanske nio av tio elever har utländsk bakgrund är helt orimligt. Att människor sover på madrasser direkt på golvet bara för att det är så många som delar lägenhet är inte värdigt.

Jag menar att betydligt mer måste göras för att informera den nyanlände om vilka risker och möjligheter som finns med olika typer av boenden. Sverige är ett skiftande land där bostads- och arbetsmarknaden kan skilja sig kraftigt åt mellan olika delar av landet. Den asylsökande bör utifrån sin kompetens och familjesituation få en betydligt bättre kunskap om vilka valmöjligheter som finns. Det handlar om var i landet det finns bostäder, var det finns rimliga förutsättningar att hitta ett arbete och var skolorna har goda möjligheter att lära ut svenska. Riktig valfrihet kräver kunskap om alternativen.

Med anledning av detta vill jag fråga om statsrådet är redo att ta något initiativ till att nyanlända invandrare ges en ordentlig information om risker och möjligheter inför deras val av bostadsort.