den 19 maj

Fråga

2010/11:536 Laserpekare

av Anders Karlsson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Arbetsmiljöverket konstaterade i ett pressmeddelande i våras att antalet anmälda attacker med starka handhållna lasrar mot yrkesarbetare har femdubblats det senaste året. Främst drabbas poliser, piloter och fordonsförare, men även elever och lärare har utsatts.

Ofta tycks barn och ungdomar inblandade och dessa kan skada sig själva och andra genom lek och ovarsamhet. Uppenbarligen är många inte införstådda med laserns skadepotential och att lasrar kan användas som vapen. Den som blir belyst av en stark laserpekare på kortare avstånd än 50 meter riskerar dessutom få bestående ögonskador. En mindre grupp ungdomar och unga vuxna är tyvärr dock medvetna om att lasern kan användas som vapen och använder det tillsammans med stenkastning med mera. Vi måste se oerhört allvarligt på attacker mot polis och räddningspersonal. Den största risken är att en laser riktas mot ett fordon eller flygplan, vilket i värsta fall kan orsaka dödsolyckor med många människor inblandade.

I dag krävs tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten för att få inneha och använda starka lasrar på allmän plats och på skolområden. Men alltför många känner fortfarande varken till vilka regler som gäller eller vilka risker det innebär att felaktigt använda starka laserpekare. Flertalet laserpekare som finns i Sverige har dessutom köpts utomlands. Det är vanligt att de är felmärkta och framstår som ofarliga.

Avser justitieministern att ta initiativ till nya åtgärder i fråga om laserpekare, i Sverige eller inom EU, med anledning av de problem och hot som Arbetsmiljöverket pekat på?