den 19 maj

Fråga

2010/11:534 Bibliotek i häkte

av Lena Olsson (V)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

De svenska häktesreglerna är mycket hårda. Människor som inte ännu är dömda för brott kan sitta isolerade upp till 23 av dygnets timmar. Inte sällan är den häktade belagd med restriktioner som förhindrar att han eller hon läser tidningar, ser på tv och lyssnar på radio.

Tiden i häkte är för många en mycket traumatisk tid. Sverige har vid många tillfällen blivit kritiserat för häktena, isoleringen, bristen på sjukvård med mera. Det har tragiskt nog skett flera självmord på häkten runt om i landet.

Nu rapporteras från Sveriges största häkte, Kronobergshäktet i Stockholm, att man ska lägga ned den biblioteksverksamhet som finns. Det är mycket oroande att man inte anser sig ha resurser för en sådan verksamhet som betyder så mycket, inte minst för intagna som har andra språk än svenska som modersmål.

Min fråga till justitieministern är:

Avser justitieministern att vidta åtgärder för att se till att de intagna i häkte kan få tillgång till bibliotekstjänster för att göra vistelsen i häkte mindre skadlig?