den 19 maj

Fråga

2010/11:533 Ersättning till nämndemän

av Tomas Eneroth (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Nämndemännens ekonomiska ersättning vid de svenska domstolarna har varit ett ämne för diskussion under många år. Den senaste förändring som genomfördes 2007 var avsedd som en förbättring, men har i många fall ändå inneburit försämrade ersättningar, framför allt vid halvdagstjänstgöring. Korta inställelsetider och inställda överläggningar leder också till att de nämndemän som har ett jobb ofta väljer att hoppa av uppdraget på grund av svårigheterna att kombinera uppdrag och arbete. Detta är inte acceptabelt. Rättssäkerheten och domstolarnas legitimitet hotas när vi får allt svårare att rekrytera och behålla nämndemän. Det är därför angeläget att ersättningarna ses över och att domstolarnas arbetsformer för inställelse och tjänstgöring förbättras för att underlätta, inte minst förvärvsarbetandes förutsättningar att vara nämndemän.

Min fråga till justitieministern är därför:

Avser justitieministern att ta några nya initiativ för att förbättra villkoren för nämndemännen i landets domstolar?