den 18 maj

Fråga

2010/11:529 Vårdpersonals möjlighet att vägra utföra aborter

av Eva Olofsson (V)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

I oktober 2010 valde Europarådet att försvaga kvinnors rätt till sin egen kropp. Europarådet beslutade då om en resolution 1763 som innebär att anställda inom vården ska kunna vägra att utföra aborter. Även hela sjukhus ska kunna vägra att utföra aborter. Resolutionen är inte juridiskt bindande, men måste betraktas som ett tydligt bakslag för kampen för kvinnors rättigheter i Europa. Det är nu avgörande att Sverige agerar och tydligt tar avstånd från resolutionen, och att man arbetar i Europarådet för att resolutionen ska upphävas. I en riksdagsdebatt den 11 maj 2011 om resolutionen uttalade en riksdagsledamot från KD sitt och hela sitt partis stöd för att vårdpersonal ska kunna välja om de vill vårda kvinnor vid aborter eller inte. I Italien, där man legaliserade aborter redan 1978, vägrar i dag 69 procent av läkarna att genomföra abort med hänvisning till så kallade moraliska skäl. Det är en uppenbar inskränkning av italienska kvinnors möjlighet att genomgå abort och deras rätt till hälsa som också är fastslagen i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Självklart ska vårdpersonal som är anställd på en abortklinik inom den offentliga sjukvården utföra de uppgifter som åligger dem enligt hälso- och sjukvårdslagen. Att införa samvetsvägran innebär att enskilda individer i den svenska sjukvården ställer sig över demokratiskt fattade beslut. Det vore därför enligt min mening högst oroväckande om vår socialminister delar sin partikollegas syn att vårdanställda har rätt att vägra utföra aborter och vårda abortpatienter.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till socialminister Göran Hägglund:

Står socialministern bakom resolution 1736 från Europarådets parlamentariska församling om rätten för vårdpersonal till samvetsvägran vid aborter?