den 17 maj

Fråga

2010/11:527 EU:s romastrategi och resursanvändning

av Roger Haddad (FP)

till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

Sverige är och har varit en aktiv part i det europeiska arbetet för att realisera den romastrategi som kommissionen presenterat och som har tagits fram under det ungerska ordförandeskapet i EU. Inte minst handlar det om insatser inom skolan, för ungdomarna och för en ökad delaktighet i samhället.

Även om ansvaret för att genomföra dessa konkreta insatser för att förbättra villkoren för romerna nu ligger på de enskilda länderna så har vi alla ett ansvar för att följa upp att så faktiskt görs.

Medierna rapporterade för ett tag sedan, bland annat i Svenska Dagbladet den 26 april, att resurser som avsatts för romastrategin runt om i Europa riskerar att inte användas eller – ännu mer bekymrande – att resurserna används till felaktiga investeringar som inte kommer romerna och romska barn till del. Om detta är korrekt beskrivet är det förstås mycket allvarligt, och därför vill jag fråga statsrådet Birgitta Ohlsson (FP):

Kommer statsrådet och den svenska regeringen att följa upp detta och vidta åtgärder så att resurserna inom EU används till konkreta insatser?