den 9 november

Fråga

2010/11:51 Dödsstraff i Libyen

av Carina Hägg (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Den 30 maj i år avrättades 18 personer i Libyen. Uppgifter gör gällande att ca 200 personer sitter i dödscell i avvaktan på avrättning. Jag har däremot inte kunnat ta del av någon officiell statistik över antalet personer som dömts till döden eller som avrättas varje år i landet. Tolkhjälp liksom konsulär hjälp från hemlandet har nekats. Systemet med ”blodspengar”, där offrets anhöriga betalar, ger utländska medborgare små möjligheter att få till stånd en uppgörelse. En oproportionerlig del av avrättade utgörs också av utländska medborgare. Människor kan enligt Amnesty dömas till döden för att de fredligt har uttryckt sina åsikter eller för att de tillhör en förbjuden organisation. Samtidigt sker ett närmare samarbete med EU men reaktionerna på dödsstraffet är däremot sparsamma.

Min fråga till utrikesminister Carl Bildt är:

På vilket sätt agerar utrikesministern och regeringen mot dödsstraffet i Libyen?