den 12 maj

Fråga

2010/11:509 Smittorisk på apotek

av Eva Olofsson (V)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Onsdagen den 11 maj förekom uppgifter i flera medier, däribland TT och SVT, om olegitimerad apotekspersonal på det privata apoteket Doc Morris som använde samma nål för att ta blodprov på tolv personer. Detta är naturligtvis oerhört graverande uppgifter, inte minst eftersom det finns en risk att de utsatta personerna kan ha smittats av till exempel gulsot.

Min fråga till socialminister Göran Hägglund är:

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att detta inte ska upprepas?