den 12 maj

Fråga

2010/11:506 Djurskydd och krav vid upphandling

av Jens Holm (V)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

När Sigtuna kommun skulle upphandla mat till sina skolor, förskolor och äldreomsorg var gott djurskydd ett av kriterierna. Man definierade detta som att djuren skulle ha varit helt bedövade innan slakt, fötts upp utan antibiotika och ha transporterats i max åtta timmar innan slakt. Detta är krav som redan finns i svensk lagstiftning, dock ej på europeisk nivå.

Kommunen stämdes av ett grossistföretag och den 29 april 2011 fälldes Sigtuna kommun i Förvaltningsrätten i Uppsala. Domstolen konstaterar att Sigtunas krav stred mot EU-principerna”om icke-diskriminering, likabehandling och proportionalitet”. Djurskydd och EU-rätt tycks ha krockat med varandra.

Domen försätter lokala upphandlare i en omöjlig situation. Å ena sidan föreskriver djurskyddslagen att djur ska behandlas på ett visst sätt, å andra sidan omöjliggör domen med hänvisning till EU-bestämmelser att ställa just dessa krav. Ska inte kommuner och landsting kunna upphandla livsmedel som uppfyller svensk djurskyddslag?

Enligt mitt förmenande har Sigtuna kommun gjort just det som riksdag och regering uppmanat de lokala beslutsfattarna vid mängder av tillfällen: Använd den offentliga upphandlingen för att driva på för förbättringar.

Jag vill fråga landsbygdsministern:

Avser landsbygdsministern att vidta åtgärder för att upphandlares möjlighet att ställa krav vid upphandling ska förbättras?