den 12 maj

Fråga

2010/11:505 Krav på pass och styrkt identitet i familjeåterföreningsfall

av Ulla Andersson (V)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Tobias Billström skriver i ett svar till mig om kraven på styrkt identitet och familjesplittring följande:

”Regeringen och Miljöpartiet har i ramöverenskommelsen om migrationspolitiken uppmärksammat att vissa grupper har särskilda svårigheter att uppfylla passkravet och kravet på klarlagd identitet i ärenden om familjeåterförening. Enligt ramöverenskommelsen ska regeringen därför, med utgångspunkt i principen om barnets bästa och rätten till familjeåterförening, hitta en lösning på problematiken kring kravet på pass och styrkt identitet i familjeåterföreningsfall.”

Min fråga till statsrådet Tobias Billström, som nu haft frågan flera år på sitt bord, blir därför:

Avser statsrådet att återkomma med ett sådant förslag och i så fall när?