den 12 maj

Fråga

2010/11:504 Planerad kraftledning mellan Ekhyddan och Barkeryd

av Helene Petersson i Stockaryd (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Stamnätet i norra Småland behöver förstärkas som en konsekvens av ombyggnaden av Oskarshamns kärnkraftverk och en planerad framtida vindkraftspark på Gotland. Ett led i denna förstärkning är den nya högspänningsledningen mellan Ekhyddan i Oskarshamns kommun och Barkeryd i Nässjö kommun som planeras av Svenska Kraftnät AB. Denna nya högspänningsledning är tänkt att distribuera den producerade elen vidare ut i det nationella och internationella elnätet. Sträckan är planerad som en luftburen ledning och är planerad att gå nära bebyggelse. Framför allt kommer Mariannelund att påverkas om förslaget blir verklighet. ”Gatorna” där ledningarna ska dras kommer att bli breda, alternativt kommer stolparna att bli mycket höga. Oavsett vilket, påverkas den småländska befolkningen och naturen i stor omfattning. Ledningen kommer bland annat att passera Skurugata som är ett specifikt naturfenomen i form av en ravin.

Varje gång det planeras nya kraftledningar kommer frågan om nedgrävning eller luftburen ledning upp. I de flesta fall är det en ekonomisk fråga, men i beslutet bör andra faktorer också vägas in, inte bara pengar. Påverkan på människor och natur bör beaktas liksom den ökade driftsäkerhet som en nedgrävd kabel innebär.

Min fråga till närings- och energiministern är:

Vilka åtgärder avser närings- och energiministern att vidta för att dragningen av den nya högspänningsledningen från Ekhyddan till Barkeryd ska få så liten påverkan på människor och natur som möjligt?