den 11 maj

Fråga

2010/11:500 Reglerna för import av historiska fordon

av Isak From (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Bilhobbyn och bilkulturen är en stor hobby och en växande näring som ger nya företag och fina välvårdade historiskt intressanta bilar på våra sommarvägar och på utställningar runt om i landet.

Efter regeländringar 2008 och 2009 har det blivit onödigt krångligt, och enskilda entusiaster kommer i kläm.

Den 13 november 2009 ändrade plötsligt Tullverket sin tillämpning av en elva år gammal EU-dom angående förtullning av historiska fordon och samlarfordon vid import från land utom EU.

Detta har inneburit oklara regeltolkningar och betydande kostnadsökningar för enskilda som importerat sitt samlarfordon.

Dessutom har det efter att Transportstyrelsen övertog ursprungskontrollen av importerade fordon och fordon som tidigare av okänd anledning avregistrerats, blivit stort sett omöjligt att registrera vissa fordon i Sverige.

Transportstyrelsens krav på ägaren att kunna visa en obruten ägarhistoria på uppemot 50 år för ett historiskt intressant fordon är inte rimligt.

Anser statsrådet att reglerna vid import av historiska fordon blivit som det var tänkt eller avser statsrådet att ta initiativ till att reglerna ses över i syfte att det blir lättare att registrera historiska fordon i Sverige?