den 13 oktober

Fråga

2010/11:5 Hot mot hbt-personer och yttrandefriheten i Litauen

av Hans Linde (V)

till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

Under flera år har utvecklingen i Litauen gällande hbt-personers rättigheter och yttrandefriheten varit oroväckande. Många förslag har rests i det litauiska parlamentet som skulle innebära tydliga inskränkningar av hbt-personers grundläggande mänskliga rättigheter och yttrandefriheten. När parlamentet i september fastställde sin agenda för hösten inkluderar den än en gång förslag som skulle innebära stora inskränkningar av hbt-personers rättigheter. Det ena tilläggsförslaget, artikel 310 (1) i brottsbalken, säger att den som ”främjar homosexuella relationer på offentliga platser” begår ett brott som kan straffas med samhällstjänst, böter eller fängelse. Det andra förslaget, artikel 214 (30) i landets förvaltningslag, innebär att enskild eller juridisk person som ”främjar eller finansierar främjande av homosexuella relationer på offentliga platser” kan dömas till böter mellan 1 000 och 5 000 litas (ca 3 000–15 000 kronor).

Enligt artikel 19 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna har ”var och en rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet” vilket innefattar ”frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser”. Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna och artikel 13 i EG-fördraget förbjuder uttryckligen diskriminering på grund av sexuell läggning. De litauiska lagförslagen strider mot alla internationella konventioner. De kan dessutom ha godkänts redan före årsskiftet, varför det är av största vikt att omvärlden agerar nu. Jag vill med anledning av detta fråga statsrådet Birgitta Ohlsson:

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att tydliggöra att de aktuella lagförslagen strider mot internationella konventioner och att alla invånare i Litauen, inklusive barn, har rätt till full yttrandefrihet, vilket inkluderar rätten att söka och få opartisk information?