den 6 maj

Fråga

2010/11:495 Skogsvårdslagen

av Åsa Romson (MP)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Som framgått av rapporter i Miljöaktuellt och radioprogrammet Kaliber nyligen avstår Skogsstyrelsen ifrån att ställa miljökrav som finns i miljöbalken, till exempel om restriktioner vid avverkning av skyddsvärd fjällnära skog som i fallet om Änokdeltat. Samtidigt efterlyste flera talare, bland andra Skogsstyrelsens generaldirektör, på årets Flora och fauna-konferens i Uppsala nyligen tydligare vägledning om hur skogsvårdslagen ska tolkas i form av mer domstolspraxis. Klargörande av praxis kan åstadkommas på olika sätt.

Ett annat sätt är att ändra skogsvårdslagen så att även ideella miljöorganisationer kan få rätt att överklaga skogsstyrelsens beslut. Detta skulle också vara ett bidrag till att uppfylla Sveriges internationella förpliktelser att införliva Århuskonventionens krav. Ett annat alternativ skulle vara att införliva skogsvårdslagen i miljöbalken, så att skogen omfattas av samma regelverk som andra verksamheter med miljöpåverkan.

Mot den bakgrunden vill jag fråga vilka åtgärder landsbygdsministern avser att vidta för att det ska bli mer vägledning om tolkning av skogsvårdslagen genom domstolspraxis.