den 6 maj

Fråga

2010/11:494 Rätt till sjöfartsstöd

av Krister Örnfjäder (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Enligt uppgift lovade infrastrukturministern i vintras att företaget Marin Mätteknik skulle få tillbaka rätten till sjöfartsstöd. Detta löfte har sedan tagits tillbaka med hänvisning till att EU:s regler inte skulle tillåta stöd till mätfartyg.

Nu har det framkommit att Nederländerna enligt ett beslut i EU-kommissionen får rätt att ge sjöfartsstöd till just sådana fartyg som Marin Mätteknik har.

Jag vill därför fråga statsrådet om hon med anledning av denna information avser att verka för att ge sjöfartsstöd till företaget Marin Mätteknik.