den 6 maj

Fråga

2010/11:491 Vikande intresse för yrkeslinjer

av Krister Örnfjäder (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Företagen i Sverige har i dag ett behov av utbildade anställda. Vi har i dag ett gymnasiesystem med många yrkeslinjer. Tanken är att elever ska kunna välja dessa yrkesgymnasier för att kunna gå ut i yrkeslivet väl förberedda för sina kommande arbetsuppgifter.

Tyvärr har det visat sig att det är ett vikande intresse för yrkesprogrammen.

Det innebär i sin tur att företagen får svårare att tillgodose sina behov av välutbildad arbetskraft.

Jag vill därför fråga utbildningsministern:

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att föreslå för att antalet sökande elever till yrkesprogram ska öka?