den 6 maj

Fråga

2010/11:490 Underhåll av järnvägarna

av Krister Örnfjäder (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Efter vinterns snökaos fick företagskunder och privatresenärer ett besked om att regeringen skulle tillföra 800 miljoner kronor till Trafikverket. Pengarna skulle gå till att förbättra underhållet på järnvägarna.

Nu kan vi läsa i tidningarna att Trafikverkets underhållssatsning i stället har minskat med 400 miljoner i jämförelse med 2010.

Enligt uppgift har infrastrukturministern avböjt att kommentera dessa uppgifter.

Jag vill därför fråga statsrådet:

Är det statsrådets avsikt att pengarna till underhåll av järnvägen ska minska under 2011 jämfört med 2010?