den 9 november

Fråga

2010/11:49 Människohandel

av Carina Hägg (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

Handlingsplanen för att bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål innehöll åtgärder för perioden 2008–2010. Efter ansökan har stöd utgått till frivilligorganisationers arbete för att motverka efterfrågan av prostitution och öka kunskapen om människohandel för sexuella ändamål. En ambition har varit att också utveckla samverkan mellan myndigheter och frivilligorganisationer på nationell nivå. En samlad uppföljning av handlingsplanen avsågs därefter göras 2011. Men efter de medel som beviljats för 2010 finns inga mer pengar för frivilligorganisationer att ansöka om samtidigt som problemet med prostitution och människohandel inte är löst utan måste bekämpas med ett långsiktigt arbete.

Min fråga till statsrådet Nyamko Sabuni är om hon kommer att verka för att medel för att bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål avsätts för år 2011 och framöver.