den 6 maj

Fråga

2010/11:489 Särskild kursplan i romska studier

av Jabar Amin (MP)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Regeringen har den 7 april 2011 beslutat om en särskild utbildning i judiska studier i grundskolan, och Skolverket ska utarbeta förslag till kursplan för åk 7–9. Utgångspunkt ska vara att kunskapskraven ska kunna nås under en undervisningstid av 240 timmar inom ramen för skolans val. Utbildningen ska kunna påbörjas under 2011 och regleras i förordning (2011:398) om särskild utbildning med judiska studier i grundskolan, som träder i kraft den 15 maj 2011.

Ämnet judiska studier ska omfatta judisk kultur, historia, traditioner och religion. Elever ska som språkval erbjudas undervisning i hebreiska och jiddisch. Utbildningen syftar till att öka möjligheterna för elever i grundskolan som tillhör den nationella minoriteten judar att fördjupa sina kunskaper om sin minoritets kultur, men utbildningen ska dock vara öppen för alla elever. Initiativet är välkommet och en viktig del i en aktiv samverkan mellan minoritetspolitik och utbildningspolitik med utgångspunkt i mänskliga rättigheter och tilliten i ett mångkulturellt samhälle.

En sådan samverkan mellan minoritetspolitik och utbildningspolitik torde vara lika viktig för andra minoritetsgrupper i Sverige, exempelvis romer. Romerna är i dag Sveriges kanske mest diskriminerade minoritetsgrupp. Alltför få romska unga får i dag sin rätt till utbildning tillgodosedd full ut och behovet av kunskap kring den romska kulturen och historien är självklart inte mindre för romer än för andra grupper.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga utbildningsministern huruvida han avser att ta några initiativ till en förordning om särskild utbildning med romska studier i grundskolan.